Πλεονεκτήματα για τις μικρές επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων συχνά δυσκολεύονται να πάρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να μπούν δυναμικά στην αγορά. Πολλοί ακόμα ούτε καν καταφέρνουν να ανοίξουν μια επιχείρηση, καθώς οι τράπεζες είναι απρόθυμες να χρηματοδοτήσουν μικρές επιχειρήσεις, όσο υποσχόμενες και αν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση μπορεί να δώσει σε μία επιχείρηση το κεφάλαιο που χρειάζεται, για την υλοποίηση των στόχων της.

Δάνειο Τίτλου Ιδιοκτησίας

Τα ασφαλή δάνεια σας επιτρέπουν να πάρετε χρήματα απο την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, χωρίς την πώληση του. Το δάνειο τίτλου ιδιοκτησίας πάει ένα βήμα παραπέρα, καθώς το αντικείμενο εγγύησης μπορεί να παραμείνει στην κατοχή σας και να έχετε την δυνατότητα να το χρησιμοποιείτε, κάνοντας απλά μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας. Ένα απο τα πλεονεκτήματα της διευθέτησης αυτής είναι ότι κανένας δεν θα μπορεί να ξέρει ότι αναγκαστήκατε να πάρετε το δάνειο αυτό. Με το πέρας της εξόφλησης του δανείου ο τίτλος μεταβιβάζεται πίσω σε εσάς.

Leave a Reply